https://www.youtube.com/watch?v=KhBBQtD6glQ

Voorwaarden

Inschrijfvoorwaarden

Autoklassen:

Elke Rally staat open voor alle tot de openbare weg toegelaten personenauto’s.

Eisen aan de auto en bestuurder:

Alle ingeschreven auto’s dienen voorzien te zijn van een ordentelijke voertuigregistratie (kenteken) met toelating tot de openbare weg. Ook dient elk ingeschreven voertuig voorzien te zijn van een erkende verzekering waarmee aan het openbare wegverkeer mag worden deelgenomen. De verantwoording om aan deze voorwaarden te voldoen ligt volledig bij de inschrijver.

CCC Rally’s vinden op de openbare weg plaats. Daarbij dient elke rijder in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en zich, onder alle omstandigheden, te houden aan de verkeersregels die voor deze wegen gelden. Ook hier ligt de volledige verantwoording bij de individuele rijders.

CCC Rally is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade veroorzaakt of opgelopen voor, tijdens of na de deelname aan een van onze Rally’s.

Klassementsproef & verbod tijdsmetingsapparatuur:

Een rally kent soms een (of meerdere) klassementsproeven. Op een speciaal geprepareerd en afgesloten parcours moeten alle deelnemende equipes een klassementsproef met diverse opdrachten rijden. Alhoewel de snelste (en foutloze !!) tijd bepalend is voor de uitslag, zijn deze proeven zo ontworpen dat precisie een veel belangrijkere factor is dan snelheid. Elke fout, het raken van pylonen of het niet goed uitvoeren van een opdracht, levert immers strafseconden op.

het gebruik van tijdsmeting apparatuur tijdens klassementsproeven is strikt verboden. Bij CCC Rally’s ligt het accent op “gevoel voor tijd & timing” en niet op het hebben van de meest geavanceerde tijdsmetingsapparatuur.

Gebruik van gegevens & beeldmateriaal:

Tijdens onze evenementen maken wij foto en video afbeeldingen van u, uw passagiers en uw voertuig. Deze afbeeldingen gebruiken wij voor onze doeleinden. Als u afbeeldingen van uzelf tegenkomt welke u niet gepubliceerd wilt zien vragen wij u dit aan ons te melden, wij zullen deze afbeeldingen dan onmiddellijk verwijderen.

Onvoorzien:

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, heeft CCC Rally BV de vrijheid om naar eigen inschatting een, onaanvechtbare, beslissing te nemen.

Succes & geniet:

Instagram