Rally Features

Welke features (opdrachten) kunt u tijdens onze rally verwachten

Elke rally begint met een briefing van de deelnemende teams (rijder en navigator). Wij leggen de functies van de app uit, controleren of het downloaden van de app is gelukt en activeren het “Road Book” in de app. Equipes moeten tijdens de rally diverse “opdrachten” vervullen:

Checkpoints: Bordjes langs de route, (van makkelijk tot moeilijk te spotten) voorzien van een letter-cijfer code.

Fotoherkenningspunten: U ontvangt een overzicht met de te herkennen fotoscenes onderweg. Deze foto opnames zijn voorzien van een code (2 letter & 2 cijfers) De op deze foto’s afgebeelde scenes moet u, al rijdend, onderweg trachten te herkennen. Zodra u een fotoscene herkent, voer de daarbij behorende code onmiddellijk in de app in.

Flashback vragen: Zijn (pop up) vragen die in de app (soms) verschijnen na het invoeren van een checkpoint. Flashback vragen (multiple choice) gaan over kort voorheen gepasseerde situaties. De tijd om flashback vragen te beantwoorden is beperkt.

Rally quiz: Een quiz op locatie na de finish. Opdracht: in een bepaald tijdsbestek trachten zoveel mogelijk vragen (multiple choice) goed te beantwoorden. Weet u een vraag niet, gok (!) en ga z.s.m. verder met de volgende vraag.

Average Speed Tests: Ofwel AST proeven zijn uitdagend om te rijden. Bij AST proeven moet u zo exact mogelijk trachten de target gemiddelde snelheid te rijden over het komende (onbekende) traject. Een AST proef vereist goed teamwork tussen driver en navigator en gevoel voor gereden snelheid.

Klassementsproeven: Bij klassementsproeven (op een afgesloten terrein) dient een bepaald traject zo SNEL en FOUTLOOS mogelijk te worden afgelegd. Echter (!) het lay-out van deze trajecten is zo gemaakt dat niet snelheid maar precisie de enige sleutel tot succes vormt

Car of the day: Is een feature waarbij alle deelnemers de mooiste deelnemende auto van een rally kiezen. Alle foto’s van deelnemende auto’s verschijnen in de app. Alle equipes kiezen daaruit aan het einde van de rally de “Car of the day”

Live Battle: Alle “opdrachten” leveren punten op. Ze vormen uw persoonlijke score. Alle persoonlijke scores worden direct verwerkt in een actueel klassement dat alle equipes tijdens het rijden van de rally continu kunnen inzien. De Rally ontvouwt zich hierdoor tot een spannende “live battle”.

Instagram