Kosten
register

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld in 2019 bedraagt, per rally, een bedrag ad €. 299,00
Attentie: België (Brabant Rally) inschrijfgeld €. 320,00 (hoger BTW tarief food & beverage).

Het inschrijfgeld is bij vooruitbetaling (bij inschrijving) te voldoen op een van onze bankrekeningnummers.

B / KBC: IBAN: BE69 7310 4667 7078
D / Aachener Bank: IBAN: DE17 3906 0180 1326 6470 19
NL / ING Bank: IBAN: NL74 INGB 0008 9160 92

Uw inschrijving wordt pas definitief nadat uw inschrijfgeld op onze rekening is bijgeschreven. U ontvangt, na ontvangst van uw betaling, per omgaande een deelnamebevestiging per mail. De volgorde van bankregistratie van het inschrijfgeld bepaald de volgorde van deelnametoekenning.

Het inschrijfgeld omvat:

  • De deelname aan één Rally voor één auto plus één bestuurder en één navigator (2 personen).
  • Uitgebreid luxe ontbijtbuffet voor de start.
  • Lunch op locatie.
  • Walking diner, met drank, tijdens de prijsuitreiking.
  • Twee startstickers deelnemende auto (removable).
  • Per mail, de startfoto’s van uw auto/equipe, op een speciaal CCC Rally lay-out.
  • Per transfer, de filmopname van uw persoonlijke klassementsproefrit.

Rijden, naast bestuurder en navigator (standaard equipe) nog meerdere personen mee in uw auto dan is dit gratis. Willen extra personen echter ook gebruik maken van onze hospitality faciliteiten (ontbijtbuffet, lunch, drankjes en walking-diner) dan telt hiervoor een meerprijs:

Personen (+ 12 jaar) - €. 80,00 p.p.
Personen (5 tot 12 jaar) - € 40,00 p.p.
Kinderen onder 5 jaar - gratis.

Aantal beschikbare “vrije” inschrijfplaatsen:

Het maximale aantal “vrij beschikbare” inschrijvingen per Rally bedraagt 123 equipes.

Reserve inschrijvingen:

Is een rally eenmaal volgeboekt dan kunnen nog steeds 5 equipes inschrijven op onze zgn. reserve- deelnamelijst. U dient ook dan, net als bij een gewone inschrijving, het inschrijfgeld vooraf te voldoen. Vindt er een afmelding plaats dan schuift de eerstvolgende reserve equipe automatisch in diens plaats. U wordt hiervan altijd direct per mail verwittigd. Heeft u zich als “reserve deelnemer” ingeschreven maar was er helaas geen plek dan wordt uw inschrijfgeld op de dag na de rally op uw bankrekening terug gestort.

Afmelden:

U kunt zich, om moverende redenen, tot 5 dagen voor een rally afmelden. Deze afmelding dient altijd via email te gebeuren. U ontvangt dan van CCC Rally BV per omgaande, per mail, een bevestiging van uw afmelding. In dat geval wordt uw inschrijfgeld eveneens de dag na de rally volledig geretourneerd. Per seizoen kunt u zich echter maar éénmaal met deze regeling afmelden. Gebeurt dit nadien nogmaals en is er géén reserverijder beschikbaar dan krijgt u nog slechts 50% van het inschrijfgeld terug. Is er wel nog een reserve-inschrijver beschikbaar dan ontvangt u alsnog het volledige inschrijfgeld retour. Bij een afmelding, later dan 5 dagen voor de start van de Rally, vervalt uw inschrijfgeld. ( VB: Rally 12.06.’19 / Afmelding 07.06.’19 = te laat / Afmelding 06.06.’19 = OK )

Inschrijfvoorwaarden

Autoklassen:

CCC Rally’s staan open voor de volgende voertuigklassen:

Classic cars - alle auto vanaf bouwjaar 1978 en ouder.
Cabrio’s - Alle cabrio’s (Targa model telt als cabrio)
Cool cars - Om in deze klasse te kunnen inschrijven moet u altijd (bij 1e keer) een foto met typeaanduiding en kenteken van uw auto insturen.

Cool car is immers een moeilijk te definiëren begrip. Daaronder vallen bijvoorbeeld alle super(sport) auto’s, maar ook tot de verbeelding sprekende Youngtimers en/of alle typen auto’s die op de een of andere wijze uniek zijn en “passie voor auto’s” uitstralen. Dus, bij de 1e keer dat u een Cool Car inschrijft, altijd een foto met informatie over uw auto opsturen aan: info@ccc-rally.com.

Eisen aan de auto en bestuurder:

Alle ingeschreven auto’s dienen voorzien te zijn van een ordentelijke voertuigregistratie (kenteken) met toelating tot de openbare weg. Ook dient elk ingeschreven voertuig voorzien te zijn van een erkende verzekering waarmee aan het openbare wegverkeer mag worden deelgenomen. De verantwoording om aan deze voorwaarden te voldoen ligt volledig bij de inschrijver.

CCC Rally’s vinden hoofdzakelijk op de openbare weg plaats. Daarbij dient elke rijder in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en zich, onder alle omstandigheden, te houden aan de verkeersregels die voor deze wegen gelden. Ook hier ligt de volledige verantwoording bij de individuele rijders.
CCC Rally is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade veroorzaakt of opgelopen voor, tijdens of na de deelname aan een van onze Rally’s.

Individueel klassement per rally, per klasse:

In elke CCC Rally zijn, ongeacht de Rally serie, per Rally een identiek maximaal aantal punten te behalen. De behaalde punten bepalen de score van een equipe. Na elke rally heeft de app zodoende 4 klassementen verwerkt. Een klassement per klasse (Classic cars, Cabrio’s en Cool cars) en een Algemeen klassement van alle deelnemers in de rally.

Eindklassement per serie:

Zoals inleidend vermeld zijn er in 2019 vier Rally-series waarbij, per serie, 6 rally’s, worden verreden.
Inschrijven kan onbeperkt: U heeft keuzevrijheid in het aantal rally’s maar ook keuzevrijheid of u in een of meerdere series wilt meerijden. De App verzorgd immers elke Rally in 4 talen.

de rally-series voor 2019 zijn:
Brabant Rally,
Siegerland Rally,
Veluwe Trophy
3 Nations Cup.

Elk van deze 4 Rally-series kent ook een eindklassement per klasse dat geformeerd wordt uit de 6 rally’s die in een bepaalde serie zijn verreden. Met die restrictie dat voor dit eindklassement alleen de 4 beste rallyresultaten uit die serie per equipe meetellen voor dit eindklassement. Wie dus één of 2 rally’s heeft gemist maakt daardoor nog steeds een gerede kans om het eindklassement van zijn klasse of het Algemeen klassement winnend af te sluiten.

Klassementsproef & verbod tijdsmetingsapparatuur:

Elke CCC rally kent in haar route een (of meerdere) klassementsproeven. Op een speciaal geprepareerd parcours moeten alle deelnemende equipes een klassementsproef met diverse opdrachten rijden. Alhoewel de snelste (en foutloze !!) tijd bepalend is voor de uitslag, zijn deze proeven zo ontworpen dat precisie een veel belangrijkere factor is dan snelheid. Elke fout, het raken van pylonen of het niet goed uitvoeren van een opdracht, levert immers strafseconden op. Daardoor scoort “goed” altijd beter dan “alleen snel”. De benaming snel is dus uiterst relatief. Sterker nog: deelnemers die onverantwoord rijden worden uit het klassement verwijderd en kunnen (bij grove overtreding) zelfs worden uitgesloten van deelname. Eén klassementsproefrit wordt gefilmd. Elke deelnemende equipe ontvangt, direct na afloop, een opname van de eigen rit via mail.
PS. het gebruik van tijdsmeting apparatuur tijdens klassementsproeven is strikt verboden.

Bij CCC Rally’s ligt het accent op “gevoel voor tijd & timing” en niet op het hebben van de meest geavanceerde tijdsmetingsapparatuur.

Gebruik van gegevens & beeldmateriaal:

Tijdens onze evenementen maken wij foto en video afbeeldingen van u, uw passagiers en uw voertuig. Deze afbeeldingen gebruiken wij met commerciële doeleinden. Indien u afbeeldingen van uzelf tegenkomt welke u niet gepubliceerd wilt zien vragen wij u dit aan ons te melden, wij zullen deze afbeeldingen dan verwijderen.

Onvoorzien:

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, heeft CCC Rally BV de vrijheid om naar eigen inschatting een, onaanvechtbare, beslissing te nemen.

Succes & have fun:

Wij wensen alle deelnemers aan onze CCC Rally’s telkens weer een succesvolle maar vooral een zeer boeiende en gezellige Rally-belevenis toe.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.