Auto
Lunch
Picknick

Inschrijfgeld

Osseforth

Family Drive
€ 39,50 (auto)

Rally klasse
€ 39,50 (auto)

De Rally Klasse wordt afgesloten met twee klassementsproeven, en deelnemers krijgen na afloop een videofilm van hun eigen ritten per mail toegestuurd. Verder zijn de beide klassen identiek.

PS. Ouders met kinderen kunnen vrij beslissen om toch in te schrijven voor de Rally klasse.

Kalender

Er zijn 6 weekenden op de kalender geplaatst, u rijdt slechts op één dag:
U kunt uit deze 6 weekenden dus uw eigen voorkeur dag kiezen.

Augustus 2020:
2, 9, 16 en 23 Augustus.

Locatie

Osseforth Motorpoint Heerlen (NL.)
Beitel 94 in 6422 PB Heerlen

Het inschrijfgeld is bij vooruitbetaling (bij inschrijving) te voldoen op een van onze bankrekeningnummers.

B / KBC: IBAN: BE69 7310 4667 7078
D / Aachener Bank: IBAN: DE17 3906 0180 1326 6470 19
NL / ING Bank: IBAN: NL74 INGB 0008 9160 92

Uw inschrijving wordt pas definitief nadat uw inschrijfgeld op onze rekening is bijgeschreven. U ontvangt, na ontvangst van uw betaling, per omgaande een deelnamebevestiging per mail. De volgorde van bankregistratie van het inschrijfgeld bepaald de volgorde van deelnametoekenning.

Het inschrijfgeld omvat:

 • De deelname aan één Rally voor één auto, ongeacht aantal passagiers.
 • Start onder de CCC Rally startboog met foto shooting van uw auto/equipe.
 • De route is ca. 125 km lang en duurt, met picknickstop, ca. 5.5 – 6.0 uur.
 • Rally Klasse is, i.v.m. de beide klassementsproeven, ca. 1 uur langer onderweg.
 • Deelname (indien gewenst) aan de “Car of the day” verkiezing met uw startfoto.
 • Alle deelnemers ontvangen na de rally per mail:
  • Hun eigen startfoto.
  • Een eindklassement, per klasse, van die dag.
  • De winnende “Car of the day” foto (alle equipes die hieraan deelgenomen hebben).
  • Een videofilm van de eigen klassementsproefritten (deelnemers Rally klasse).
  • Op onze website staan de beide winnende ritten van de klassementsproeven.
Picknick
Lunch
Auto

Picknick pakketten dient u rechtstreeks bij Sandwich Expresse te bestellen (en te betalen). Deze zijn niet in de het inschrijfgeld inbegrepen. Bij de startlocatie is een uitgifte punt voorzien. A.u.b. één voor één afhalen. Klik hier om te bestellen.

Inschrijfvoorwaarden

Autoklassen:

De Osseforth Rally 2020 staat open voor alle tot de openbare weg toegelaten personen auto’s.

Eisen aan de auto en bestuurder:

Alle ingeschreven auto’s dienen voorzien te zijn van een ordentelijke voertuigregistratie (kenteken) met toelating tot de openbare weg. Ook dient elk ingeschreven voertuig voorzien te zijn van een erkende verzekering waarmee aan het openbare wegverkeer mag worden deelgenomen. De verantwoording om aan deze voorwaarden te voldoen ligt volledig bij de inschrijver.

CCC Rally’s vinden hoofdzakelijk op de openbare weg plaats. Daarbij dient elke rijder in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en zich, onder alle omstandigheden, te houden aan de verkeersregels die voor deze wegen gelden. Ook hier ligt de volledige verantwoording bij de individuele rijders.
CCC Rally is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade veroorzaakt of opgelopen voor, tijdens of na de deelname aan een van onze Rally’s.

Individueel klassement per klasse, per rallydag:

CCC Rally publiceert van elke klasse, van elke dag een eindklassement. Deelnemers kiezen zelf
voor welke klasse ze willen inschrijven en op welke dag ze willen rijden. Het maximaal te behalen puntentotaal is op elke individuele dag identiek. Zo kunnen we later de eindresultaten van de verschillende dagen in de beide klassen simpel met elkaar vergelijken.

Finale rit:

Is het totale aantal deelnemers in een klasse, van alle startdagen bij elkaar opgeteld, hoger dan 300 deelnemende equipes dan organiseert CCC Rally voor deze klasse later een finale rit. De algemene top 120 zal voor deze finalerit worden uitgenodigd. Zoals opgemerkt zijn de scores van alle dagen onderling gewoon vergelijkbaar. De top-120 wordt dus geselecteerd conform behaalde punten.

Klassementsproef & verbod tijdsmetingsapparatuur:

Elke CCC rally kent in haar route een (of meerdere) klassementsproeven. Op een speciaal geprepareerd parcours moeten alle deelnemende equipes een klassementsproef met diverse opdrachten rijden. Alhoewel de snelste (en foutloze !!) tijd bepalend is voor de uitslag, zijn deze proeven zo ontworpen dat precisie een veel belangrijkere factor is dan snelheid. Elke fout, het raken van pylonen of het niet goed uitvoeren van een opdracht, levert immers strafseconden op. Daardoor scoort “goed” altijd beter dan “alleen snel”. De benaming snel is dus uiterst relatief. Sterker nog: deelnemers die onverantwoord rijden worden uit het klassement verwijderd en kunnen (bij grove overtreding) zelfs worden uitgesloten van deelname. Eén klassementsproefrit wordt gefilmd. Elke deelnemende equipe ontvangt, direct na afloop, een opname van de eigen rit via mail.
PS. het gebruik van tijdsmeting apparatuur tijdens klassementsproeven is strikt verboden.

Bij CCC Rally’s ligt het accent op “gevoel voor tijd & timing” en niet op het hebben van de meest geavanceerde tijdsmetingsapparatuur.

Gebruik van gegevens & beeldmateriaal:

Tijdens onze evenementen maken wij foto en video afbeeldingen van u, uw passagiers en uw voertuig. Deze afbeeldingen gebruiken wij met commerciële doeleinden. Indien u afbeeldingen van uzelf tegenkomt welke u niet gepubliceerd wilt zien vragen wij u dit aan ons te melden, wij zullen deze afbeeldingen dan verwijderen.

Onvoorzien:

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, heeft CCC Rally BV de vrijheid om naar eigen inschatting een, onaanvechtbare, beslissing te nemen.

Succes & have fun:

CCC Rally
Osseforth

Wij wensen alle deelnemers een schitterende dag en een spannende rally toe.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.