Klassementsproeven:

 1. Klassementsproeven worden verreden op een afgesloten terrein (geen openbare weg)
 2. Alhoewel de snelst gerealiseerde tijd bepalende, is elke proef zo uitgezet dat nauwkeurigheid veel belangrijker is dan snelheid. (te) snel rijden leidt onherroepelijk tot fouten
 3. Het accent ligt op het maken van zo weinig mogelijk fouten.
 4. Het raken van pylonen wordt, voor elke geraakte pylon, bestraft met een tijdsstraf van 5 seconden, bovenop de gerealiseerde tijd.
 5. Doel is het af te leggen parcours zo snel en foutloos mogelijk te rijden.
 6. Wie, naar mening van CCC Rally, onverantwoord snel rijdt wordt onmiddellijk van verdere deelname aan de klassementsproeven uitgesloten.
 7. Rijden met doordraaiende wielen is NIET toegestaan en levert 10 strafseconden op. Bij herhaling volgt eveneens uitsluiting uit de proef.
 8. Veiligheid en verantwoord rijgedrag staat bij alle klassementsproeven voorop.
 9. Uw proef begint wanneer de starter u met geblokte vlag gebied te starten.
 10. Bij de finish wordt uw gereden tijd gemeten. Het aantal geraakte pylonen (strafseconden) wordt bij deze tijd opgeteld. Net als strafseconden voor niet goed uitgevoerde verrichtingen.
 11. Daar waar u tijdens een klassementsproef speciale verrichtingen (b.v. inparkeren) moet uitvoeren geeft een CCC official met een groene vlag aan of en wanneer de verrichting goed is uitgevoerd. Rijdt u weg zonder dat de groene vlag is gezwaaid is dat proefgedeelte niet goed uitgevoerd en krijgt de equipe 10 strafseconden. Navigator let op dit vlagsignaal.
 12. Elke klassementsproef wordt op video vastgelegd. Na afloop krijgt u de beelden van uw eigen klassementsrit(ten) per mail toegezonden.
 13. De 2e proef is een “blindrij-proef”. De driver krijgt een bril met zwart gemaakte glazen. De navigator fungeert nu als de ogen van de driver. Het gaat bij deze proef echt om een gefinetuned communicatieproces tussen driver en navigator. Ook nu is een met pylonen uitgezet parcours te rijden. Het raken van pylonen levert (telkens) 5 strafseconden op. (noot van de organisatie: we hebben deze proef al vele malen in de praktijk verreden. Wat ontstaat is een zeer boeiend, soms hilarisch en soms slow-motion gevecht tussen de equipes.
 14. Op het klassementsproef terrein zijn, zolang coronaregels van toepassing zijn, speciale parkeerplaatsen voorzien om de verrichtingen van andere equipes te kunnen volgen.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.