CCC Rally app

Algemeen

De speciaal door CCC Rally BV ontworpen app is een primeur in de Rallyscene. Onze app staat gratis ter beschikking in de Apple Store en bij Google Play. De App vervangt het traditionele Roadboek, stelt onderweg alle opdrachten, beoordeelt uw antwoorden, vergeeft direct punten, houdt uw score bij en informeert alle deelnemers continu over de actuele stand in de rally. Zo ontstaat een fascinerend “Live gevecht” tussen alle equipes. De app functioneert tevens als centraal communicatiepunt tussen alle gebruikers en CCC Rally. Deze informeert gebruikers over onze rally’s, kalender, standen etc. etc.

Van traditioneel Roadbook naar CCC Rally App.

De App geeft u alle noodzakelijke aanwijzingen m.b.t. de te volgen route.
CCC App als Roadbook
U passeert onderweg een checkpoint of opdracht.
CCC Checkpoint
Voer nu de beide letters en cijfers van het checkpoint in de app in.
CCC App invoer
Controleer nauwkeurig of u de code goed heeft ingevuld en druk dan pas op bevestig (confirm).
CCC CP Correct
De app beoordeeld uw invoer en kent u direct de behaalde punten toe. De app verwerkt uw score ook onmiddellijk in het actuele rallyklassement.
CCC Live Ranking

U bent constant verwikkeld in een “live-gevecht” met alle overige deelnemers.
Uitdagend en spannend van Start tot Finish.

Toegang tot het APP Road boek gedeelte

U kunt 2 dagen voordat de rally start, het Roadboek al downloaden op uw smartphone. (aanbevolen) Het Roadboek is dan gedownload, maar u heeft nog geen toegang hiertoe. Lees a.u.b. de onderstaande instructies voor het gebruik van het Roadboek al aandachtig door. Dat bespaart u heel wat vragen. Kort voor de Start ontvangt u uw persoonlijke startcode. Deze activeert u als u onder de startboog staat. De app functioneert nu volledig als Roadboek. Mocht u nog vragen hebben of is het downloaden niet gelukt, voor de start helpen wij u graag verder.

Gebruik van APP als Road boek

 1. De dagteller in uw auto is uw belangrijkste (!) afstandsmeetinstrument.
 2. Zet de dagteller, na het uitvoeren van elke Roadboek opdracht, telkens weer naar nul!
 3. Route aanwijzingen in het Roadboek worden gegeven d.m.v. Bolletje-Pijltje illustraties.
 4. U ziet bij elke nieuwe routeopdracht telkens 4 belangrijke routeaanwijzingen, te weten:

  - De afstand tot de weergegeven illustratie,
  - De dan aan te treffen wegsituatie,
  - Uw bolpositie (daar waar u zich bevindt),
  - De pijlpositie (de richting die u nu moet volgen).

  Kijk eerst “rechts naast de illustratie” daar staat telkens
  een afstand uitgedrukt in KM (B.v.: 2.7 betekent na 2700 meter)
  u dient dus altijd de weg zo veel mogelijk “rechtdoor” te vervolgen.
  In het hier gemaakte voorbeeld, 2.7 KM
  Na deze 2.7 Km treft u een wegsituatie aan zoals in de illustratie is weergegeven.

  Deze illustratie heeft altijd onderaan als beginpunt een bolletje.
  Dit bolletje markeert het punt waar uw auto zich nu bevindt.

  De illustratie geeft de wegsituatie aan die u nu aantreft.

  Het bovenste deel van de tekening is voorzien van een pijl.
  Deze pijl geeft de rijrichting aan die u moet volgen.
 5. Zodra u een route opdracht heeft uitgevoerd, scrolt u (bovenaan) verder naar de volgende route opdracht. (vergeet niet de nulstelling van uw dagteller) U kunt in de route-opdrachten zowel vooruit als terug scrollen. Hiermee kunt u, mocht u een foutje hebben gemaakt, terugkeren naar de voorafgaande (goed volbrachte) route-opdracht om opnieuw te starten.
 6. Met regelmatige intervallen vermeld de app, ter controle, de straatnaam. Mocht u het spoor bijster zijn geraakt, ga dan terug naar de laatste route-opdracht (met straatvermelding) die u wel nog juist had en vertrek vandaar opnieuw.

De APP als scoreteller


De App vermeld na elke invoer de behaalde score en verwerkt
deze in uw totaal aantal gescoorde punten. Daarna past de app
uw positie in het actuele klassement hiermee aan.

Door regelmatig de actuele ranglijst te raadplegen weet u
constant hoe u ervoor staat en verandert de rally in een
boeiend “live gevecht” tussen u en alle andere equipes.

Rally
Ranglijsten

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.