Average Speed Test

Bij deze testen wordt de coördinatie tussen driver en navigator op de proef gesteld. U wordt gevraagd een vooraf bekend gemaakte gemiddelde snelheid zo nauwkeurig mogelijk te benaderen. De app meet de gereden tijd en daarmee ook de gereden gemiddelde snelheid. De hiervoor gekozen trajecten zijn verkeersluwe wegen waar, zonder verkeershinder te veroorzaken, probleemloos getracht kan worden de gevraagde gemiddelde snelheidsdoel zo nauwkeurig mogelijk te benaderen. De gekozen gemiddelde snelheid is altijd lager dan de toegestane maximumsnelheid ter plekke en noodzaakt nooit harder te rijden dan ter plekke toegestaan. De gekozen gemiddelde snelheid is bewust zo gekozen dat een normale verkeersstroom niet wordt verstoord. Tot slot wordt expliciet benadrukt dat het veilig besturen van het voertuig conform de geldende verkeersregels altijd prioriteit heeft. Wordt u, door toeval, geconfronteerd met een verkeerssituatie die u noopt te stoppen of zeer langzaam te rijden , dan is dit helaas voor uw equipe pech hebben en accepteren.

AST proef, instructies voor de navigator

 1. Bij de start heeft u een A4 vel ontvangen met een aantal te verrichten AST proeven tijdens de rally, aangeduid met AST 1 t/m AST 8. (er zijn maximaal 8 AST proeven)
 2. Achter elke proef staat het nummer van de proef en de gevraagde gemiddelde snelheid.
 3. De lengte van een AST proef is vooraf niet bekend. De coördinatie tussen driver en navigator vormen hier de sleutel tot succes. U kunt niets vooraf berekenen. Uw “gevoel” is bepalend.
 4. Elke AST proef wordt ca 100 meter voor begin van de proef aangeduid met een rood bord met daarop de gele tekst “AST”. U wordt geattendeerd dat een AST proef gaat beginnen.
 5. Op dat moment typt u als navigator in de app alvast de startcode van de komende AST proef in. Deze code weet u omdat deze altijd identiek is samengesteld uit de volgende letters en cijfers:
  Als 1e letter staat altijd een A. De A staat voor AST (proef) en als 2e letter staat altijd een S of een F voor respectievelijk Start of Finish. Tot slot staan de beide cijfers (b.v. 03) in de code voor het nummer voor de betreffende AST proef.
  Voorbeeld: AST proef 3 begint dus altijd met de code AS 03 en eindigt met de code AF 03
 6. Nu naar de praktijk: Bij het passeren van een AST (b.v. 3e proef) aankondigingsbord tikt u als navigator direct de code “AS 03” in de app in, maar wacht met het bevestigen van deze code tot het moment dat uw auto daadwerkelijk het bordje AS03 passeert. Pas dan drukt u op “BEVESTIG” in de app.
 7. De app begint immers exact op dat moment met de tijdsmeting. De navigator moet nu in de app inmiddels de code AF 03 intypen.
 8. Op het moment dat uw auto dan daadwerkelijk het finishbordje AF 03 passeert drukt de navigator opnieuw op “BEVESTIG” de app stopt dan de tijd en berekend de door u gereden gemiddelde snelheid.
 9. Vervolgens kent de app u het behaalde aantal punten toe, behorende bij uw resultaat.
 10. Tijdens een AST proef worden nooit andere opdrachten gegeven.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.